Michael Hanzalík

Michael Hanzalík

23 rokov
Podpredseda

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

Narodil som sa v roku 1997 v Bratislave. V mojom rodnom meste som absolvoval základnú školu a gymnázium.

Už počas štúdia na gymnáziu som si uvedomil, že školstvo má množstvo problémov. Za obdobie samostatnosti Slovenska sa nikto nevenoval školstvu ako priorite. Množstvo byrokracie na školách a nefunkčný systém vzdelávania ma presvedčili o tom, že to treba zmeniť. Už od stredoškolských čias bojujem za lepšie podmienky v školstve.

Od roku 2017 som študentom denného štúdia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – odbor učiteľstvo histórie a geografie. Popri vysokoškolskom štúdiu sa angažujem vo verejnom priestore a taktiež sa aktívne zapájam do činností za zlepšenie stavu na Slovensku. V minulosti som spolupracoval s viacerými medzinárodnými organizáciami ako napríklad Young Democrats for Europe alebo Institute of European Democrats.

V budúcnosti by som rád menil podmienky v slovenskom školstve, ako aj podmienky Slovenska ako celku. Presadzujem myšlienky slobody, solidarity a štíhleho štátu ako garancie reálnej slobody jedinca. Najviac ma inšpirovala Margaret Thatcherová a jej štýl politiky či názory na ekonomické otázky.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá