Právo a spravodlivosť

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti práva a spravodlivosti, schválené na kongrese.

Právo a spravodlivosť

V právnej oblasti sa už viac nechceme pozerať na to, ako sú „naši ľudia“ zvýhodňovaní, prípadne ako sa vyhýbajú spravodlivosti. Represívne orgány musia vedieť odolávať tlakom politikov a oligarchov. Do verejných funkcií musia zasadnúť noví čestní ľudia, ktorí nás, mladých, presvedčia, že vymôcť si svoje práva nie je problém. Presadzujeme rovnaký meter na všetkých. Súdne spory musia byť rozhodnuté včas, efektívne a spravodlivo. Aplikácia zákonov musí byť jednotná a nesmie sa stať, že obdobné prípady budú súdom riešené odlišne.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá