Podnikanie a hospodárstvo

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti podnikania a hospodárstva, schválené na kongrese.

Podnikanie a hospodárstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

Sme za to, aby bolo podnikanie na Slovensku menej náročné. Riešením sú podľa nás opatrenia, ktoré odstránia alebo zmiernia administratívnu a finančnú záťaž podnikateľov. Iba odstránením nezmyselných bariér prilákame viac mladých, aby sa rozhodli podnikať. Naším cieľom je, aby mladí tvorili, nie len získavali hodnoty.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá