Sociálny systém

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti sociálneho systému, schválené na kongrese.

Sociálny systém

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

Vnímame, že mať dieťa je pre mladých ľudí ekonomickým trestom. Mladí ľudia sa do zakladania rodín nehrnú, čo bude z dlhodobého hľadiska problém. Sociálny systém musí byť nastavený tak, aby ľudí motivoval k práci, no neodrádzal od zakladania rodín. Len tak je možné mladých ľudí udržať na Slovensku a nevyháňať ich do zahraničia.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá