Sociálny systém

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti sociálneho systému, schválené na kongrese.

Sociálny systém

Vnímame, že mať dieťa je pre mladých ľudí ekonomickým trestom. Mladí ľudia sa do zakladania rodín nehrnú, čo bude z dlhodobého hľadiska problém. Sociálny systém musí byť nastavený tak, aby ľudí motivoval k práci, no neodrádzal od zakladania rodín. Len tak je možné mladých ľudí udržať na Slovensku a nevyháňať ich do zahraničia.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá