Školstvo

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti školstva, schválené na kongrese.

Školstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

Mladí SaSkári považujú kvalitné vzdelanie za jednu z najdôležitejších investícii jedinca do budúcnosti. Kvalitné vzdelávanie je základná substancia na to, aby človek vedel a mohol žiť tak, ako si želá. Dlhodobo, od samostatnosti Slovenska, žiaľ, žiadna vláda nemala školstvo ako prioritu. Zastaralé učebné plány, školský systém s trhlinami a mnoho iného. My, Mladí SaSkári, sme presvedčení, že účinné zmeny v školstve musia prísť s rozsiahlou reformou, ktorá sa bude opierať o dve veci – dať školám viac slobody a zodpovednosti.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá