Zdravotníctvo

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti zdravotníctva, schválené na kongrese.

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo je kľúčovou oblasťou v štáte. Napriek tomu, že naň vynakladáme značné prostriedky, jeho úroveň to neodzrkadľuje. Na to, aby bola pacientom poskytnutá zdravotná starostlivosť riadne, musí byť nielen kvalifikovaný personál, ale aj primerané prostredie a vybavenie. Uvedomujeme si, že bez modernej diagnostickej a liečebnej technológie dnes nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť 21. storočia. Je pre nás dôležité, aby sa peniaze v zdravotníctve nestrácali, ale smerovali tam, kam ich treba.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá