Kultúra

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti kultúry, schválené na kongrese.

Kultúra

Sme krajinou, ktorá sa môže pýšiť niekoľko desiatkami hradov, zrúcaninami hradov a zámkov, ktoré o nás dávajú vedieť i zahraničiu. Myslíme si, že musíme ochraňovať a obnovovať tieto diela našich predkov. Do kultúry však patria aj médiá. Úlohou každého demokratického štátu je dať voľný priestor médiám na vyjadrovanie sa k stavu spoločnosti. V pôsobnosti kultúry je i RTVS, ktorej každý občan (každý, kto má odberné miesto elektriny) odovzdáva koncesionárske poplatky, bez ohľadu na to, či RTVS sleduje alebo nie. Chceme, aby sa zrušili, keďže RTVS získava od štátu dostatočné množstvo financií na svoj chod v podpore projektov, ktoré zviditeľňujú krajinu, majú inovatívny ráz.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá