Osobné slobody

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov pre oblasť osobných slobôd, schválené na kongrese.

Osobné slobody

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

Ak Slovensko chce byť modernou, úspešnou a hlavne ľudskou krajinou, je nutné, aby sa dbalo na toleranciu a garanciu osobných slobôd. Ak chceme, aby naši obyvatelia neodchádzali do zahraničia hľadať to, čo je im v tejto krajine odopierané, musíme urobiť všetko preto, aby osobné slobody neboli iba dvoma slovami, ale aby sa stali neodlučiteľnou súčasťou každodenného bežného života všetkých, ktorí tu žijú.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá