Zahraničie a EÚ

Hodnotové zakotvenie Mladých SaSkárov v oblasti zahraničia a EÚ, schválené na kongrese.

Zahraničie a EÚ

Zahraničie

Veríme, že zahraničná politika Slovenska musí byť založená na princípoch suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky, a na predpoklade rovnocennosti Slovenska v medzinárodnej komunite. Otvorený medzinárodný trh považujeme za bezprostredný predpoklad pre úspech každej malej ekonomiky, a Slovensko by preto malo posilňovať ekonomické a obchodné väzby, v duchu férovosti a spolupráce.

Členstvo v Európskej únii je základným predpokladom pre prosperitu a rozvoj Slovenska. Prístup k Európskym vzdelávacím inštitúciám a k programu Erasmus, ako aj prístup na otvorený pracovný trh predstavujú životné príležitosti pre státisíce Slovenských občanov. Aby mohlo Slovensko naďalej získavať na týchto príležitostiach, musí aj naďalej byť rovnocenným partnerom pre ostatné členské štáty. Práve preto je ale dôležité, aby Európska únia ostala dobrovoľným spoločenstvom, ktoré rešpektuje demokraciu a suverenitu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zachovať právo veta a zabrániť prílišnej centralizácii EÚ, napríklad v oblastiach migrácie, či ekonomických vzťahov.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá