Dekriminalizácia marihuany

.

Dekriminalizácia marihuany

 Čo reprezentuje dekriminalizácia marihuany

Téma ohľadom dekriminalizácie marihuany na Slovensku vyvoláva množstvo emócií.

V m:SaS si myslíme, že daný problém je potrebné riešiť. Túto spoločenskú zmenu by mala reprezentovaťparadigmatická zmena verejnej politiky. Verejná politika v oblasti marihuany by mala ustúpiť od modelu prohibície a tvrdých postihov drobných užívateľov v prospech politiky dekriminalizácie.

 

V nasledujúcom blogu si predstavíme rozdiel medzi dekriminalizáciou a legalizáciou,výhody modelu dekriminalizácie, porovnanie zdravotných účinkov medzi marihuanou a alkoholom a aj model regulácie, ktorý by bol vhodný pre Slovenskú republiku.

 

Čo znamená dekriminalizácia?

Stručne

  • Zmiernenie trestov za prechovávanie pre drobných užívateľov – ukladanie peňažných pokút namiesto záznamu v registri trestov alebo trestu odňatia slobody.

 

V debate o zmene zákonov upravujúcich prechovávanie marihuany častokrát dochádza k zmätku ohľadne pojmov dekriminalizácia a legalizácia. Dekriminalizácia neznamená úplnú legalizáciu prechovávania, výroby a predaja marihuany. Dekriminalizácia v prvom rade znamená zmiernenie trestov za prechovávanie pre drobných užívateľov, výroba a predaj naďalej zostáva trestnou činnosťou. V praxi to znamená, že kým v súčasnosti mladý človek, ktorého pristihnú s dvoma gramami marihuany, môže ísť kľudne sedieť, v režime, kde by bola marihuana s obsahom THC dekriminalizovaná, by daný človek zaplatil “len” pokutu. Dekriminalizácia však štátu neumožňuje regulovať a zdaniť trh s marihuanou. Legalizácia na druhej strane znamená úplné uvoľnenie zákonov ohľadom prechovávania, výroby a distribúcie marihuany.

 

Rozdiel medzi CBD a THC

Na začiatok si však treba objasniť rozdiel medzi marihuanou na lekárske účely, ktorá obsahuje CBD a marihuanou na rekreačné účely, ktorá obsahuje THC. Marihuana obsahujúca THC má psychoaktívne vlastnosti, ľudovo povedané, dá sa z nej „zhúliť“. Marihuana obsahujúca prevažne CBD takéto vlastnosti nemá. CBD sa preto využíva na liečbu a zmiernenie príznakov viacerých chorôb, kým marihuana s obsahom THC láka rekreačných užívateľov.  Rastliny s obsahom CBD mali byť legálne už dávno na lekárske účely. Bohužiaľ Ján Podmanický sa postaral o to, že Slovensko aj naďalej ostáva smutným unikátom, keďže ako jediné z európskej 28 nepovoľuje využitie tejto látky na lekárske účely.

 

Dekriminalizácia ako náprava nespravodlivosti

V súčasnosti právna úprava nerozlišuje medzi prechovávaním marihuany a spoločensky oveľa zničujúcejších drog ako napríklad pervitín alebo heroín. Inými slovami, drobní užívatelia marihuany sú disproporčne penalizovaní za svoju neresť. Dekriminalizácia by priniesla možnosť penalizovať týchto užívateľov pokutou namiesto záznamu v trestnom registri. Takáto forma trestu neberie drobným užívateľom možnosť na beztrestnú budúcnosť. Napríklad v roku 2014 štát odsúdil 681 užívateľov marihuany a iných drog najmä vo vekovej kategórií 18-30 rokov (z dostupných verejných údajov nevieme presne posúdiť, koľko občanov bolo odsúdených za použitie jednej dávky). Dekriminalizáciaby taktiež odľahčila preťažený právny systému, keďže by nemuseli prebiehať procesy za prechovávanie zopár gramov marihuany. Polícia by sa zároveň mohla zamerať na prenasledovanie veľkých rýb, ako ukazuje skúsenosť z krajín, ktoré už dekriminalizovali napríklad Portugalsko. 

 

Z hľadiska verejného zdravia sa nie je čoho obávať

Porovnanie účinkov marihuany vs. alkoholu

 

Marihuana

Alkohol

Úmrtia v dôsledku užívania

 -

x

Tendencia k návyku

(v malom množstve)

x

Nábeh na rakovinu

 -

x

Agresivita pod vplyvom

 -

x

Odumieranie mozgových buniek

 -

x

 

V porovnaní s alkoholom a tabakom (nikotínom) je marihuana podľa dostupných štúdií menej návyková. Je potrebné podotknúť, že existuje množstvo faktorov, ktoré vplývajú na ľudský organizmus pri užívaní marihuany a alkoholu. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že viac úmrtí vzniká na základe konzumácie alkoholu v porovnaní s marihuanou, ktorá podľa posledných štatistík nezavinila žiadnu smrť. Marihuana oproti alkoholu je menej návyková a nedá sa ňou predávkovať. Pri požívaní alkoholu jednotlivcovi narastá riziko výskytu rakoviny, zvyšuje sa agresívne správanie a odumierajú mozgové bunky. Na druhej strane pri marihuane takéto negatívne následky neevidujeme. Doterajšie štúdie poukazujú na možné prepojenie medzi užívaním marihuany a vznikom psychotických ochorení u jednotlivcov s predispozíciou na takýto druh ochorenia. V globále sa zatiaľ javí aj nadmerné užívanie marihuany menej rizikovým, ako nadmerné užívanie alkoholu alebo tabaku, ktoré sú legálne.

  

Dekriminalizácia marihuany funguje v Česku tak, prečo by nemohla u nás?

Pre príklad dekriminalizácie marihuany nemusíme chodiť ďaleko. Česká republika už niekoľko rokov praktizuje politiku dekriminalizácie nielen konope, ale aj iných omamných látok. Český právny systém zároveň rozlišuje medzi “mäkkými” a tvrdými” drogami. Pre potreby blogu si priblížime právnu úpravu prechovávanie konope. Táto úprava by mohla zároveň slúžiť ako vzor pre dekriminalizáciu na Slovensku. V Českej republike prechovávanie marihuany nie je trestné, ale jednotlivcom hrozí pokuta. Pokuta vždy závisí od množstva. Prechovávanie malého množstva je riešené v priestupkovom konaní a občanovi môže byť uložená pokuta do výšky 15 000 českých korún (okolo 560€). Väčšie ako malé množstvo však nie je priamo definované v zákone, ale riadi sa výkladovou praxou Najvyššieho súdu. Za malé množstvo sa od marca 2014 považuje max. 10g marihuany alebo 5g hašišu. Ide o odporučenie, ktorým by sa mali policajné a justičné orgány riadiť. 

 

Je najvyšší čas zastaviť disproporčné penalizovanie ľudí za ich nerozvážnosť, t.j. prechovávanie malého množstva marihuany na vlastnú spotrebu. V m:SaS veríme, že dekriminalizácia by tento problém vyriešila.

 

Zdroje použité v texte:

  1. https://dennikn.sk/74485/konope-je-spat-na-slovensku-ho-zatial-ignorujeme-jeho-uzivatelov-radsej-trestame/?ref=list
  2. https://reason.org/wp-content/uploads/how-dangerous-is-marijuana.pdf
  3. https://time.com/longform/portugal-drug-use-decriminalization/?fbclid=IwAR1LZzhEaC87-R-k1LfzKaGXeKfbloGpzfQDld7jYsTEnmk3dPSzjV4Y1ec
  4. https://transformdrugs.org/wp-content/uploads/2020/07/Cannabook-2nd-Ed-Digital.pdf

   5.https://transformdrugs.org/wp-content/uploads/2020/06/Altered-States-Digital-2020.pdf

  1. https://www.businessinsider.com/alcohol-marijuana-which-worse-health-2017-11
  2. https://www.legalizace.cz/aktualni-zakon-o-konopi-v-cr/
  3. https://www.uniad.org.br/wp-content/uploads/2016/12/10.1016j.drugpo.2016.10.021.pdf

 

 

Zdroje použitých fotografií :

  1. https://unsplash.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá