Alternatívne hlasovanie

.

Alternatívne hlasovanie

Alternatívne hlasovanie je absolútnym väčšinovým volebným systémom. Absolútny väčšinový volebný systém predstavuje systém, kde mandát získava len jeden kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov, teda 50 % +1. Väčšinovo si volíme napríklad prezidenta, predsedov VÚC (županov), ale aj primátorov a starostov.

Ako hlasovať:Postup pri hlasovaní je jednoduchý a pozostáva z dvoch krokov. Najprv si vyberiete kandidátov, ktorým chcete dať svoj hlas. Môžete si vybrať jedného, niekoľkých alebo aj všetkých. Následne vytvoríte poradie v akom ich chcete voliť. Vašu prvú voľbu označíte číslom 1, druhú číslom 2, tretiu číslom 3, a takto postupujete, až dokým nepriradíte poradové číslo každému jednému kandidátovi, ktorého chcete voliť. Ak kandidátovi číslo nepriradíte, tak ho nevolíte. Určenie poradia je nutné, pretože v jednom momente môžete voliť len jedného kandidáta, rovnako ako v súčasnosti. Rozdielom je, že v súčasnosti musíte ísť voliť znova v tzv. druhom kole, kde si vyberáte zo zostávajúcich dvoch kandidátov. Pri alternatívnom hlasovaní nemusíte ísť znovu k urnám, pretože Vaše alternatívne preferencie vyjadríte už na prvom hlasovacom lístku. Inak povedané na začiatku získa Váš hlas len kandidát označený číslom 1 a ostatní označení kandidáti sa neberú do úvahy. Ak kandidát číslo 1 vypadne počas procesu sčítania hlasov, tak až vtedy prechádza Váš hlas na kandidáta číslo 2 a znova sa berie do úvahy len kandidát s číslom 2. Ak vypadol aj on, hlas prechádza na Vašu ďalšiu voľbu atď.

Sčítanie hlasov: Sčítanie hlasov je taktiež zmenené. Prebieha na kolá a tie sa opakujú až do momentu, kedy niektorý z kandidátov získa väčšinu hlasov. Na začiatku každého kola sa prerozdelia hlasovacie lístky medzi kandidátov. Vždy sa pozerá na najvyššiu preferenciu na každom jednom hlasovacom lístku. To znamená, že v prvom kole sa pozerá vždy na kandidátov označených číslom 1. Hlasy sa spočítajú a ak niektorý z kandidátov získal väčšinu hlasov (50 % + 1), tak vyhráva voľby. Ak nie, tak sa vyradí kandidát s najnižším počtom získaných hlasov. Tie hlasy (hlasovacie lístky), ktoré získal, sa znova skontrolujú. Ak je na nich uvedená ďalšia voľba (v tomto prípade číslo 2), tak sa pridelia jej. Ak na hlasovacom lístku nie je označený už žiaden z kandidátov, ktorý ešte nevypadol, tak až vtedy lístok (hlas voliča) prepadáva.

Výhody: Takéto hlasovanie má hneď niekoľko výhod:

  • je cenovo porovnateľné, no väčšinou rýchlejšie než súčasné dvojkolové voľby,
  • víťaz má najväčšiu podporu spomedzi všetkých kandidátov,
  • nedochádza k fenoménu, kedy si hodnotovo podobní kandidáti medzi sebou „kradnú“ hlasy,
  • čo je však najdôležitejšie, volič môže voliť slobodne, bez potreby taktizovania

Dnes má veľa voličov dilemu: „Dať hlas kandidátovi, ktorého skutočne chcem voliť, ale nemá veľké šance na víťazstvo a riskovať tým prepad svojho hlasu, alebo voliť silného kandidáta, s ktorého názormi nie vždy súhlasím, no oproti ostatným silným kandidátom je to menšie zlo.“ Vďaka alternatívnemu hlasovaniu môžete voliť svojho favorita, no zároveň si poistiť váš hlas pred prepadnutím.

Nevýhody: Najväčšou nevýhodou je zložitosť. Systém ako taký zložitý nie je, no musíme počítať s tým, že nie každý volič bude venovať dostatočný čas tomu, aby ho plne pochopil. Identifikovať vieme 3 najčastejšie chyby, pričom len v jednom prípade dochádza k neplatnosti hlasu.

Prvá chyba je spôsobená nepozornosťou. Volič priradí rovnaké číslo viacerým kandidátom alebo vynechá nejaké číslo v určovaní postupnosti (napr. 1, 2, 4, 5). Takýto hlas je bohužiaľ neplatný a musí byť vyradený.

Druhou chybou je neporozumeniu systému. Volič zo strachu, že by jeho prvá voľba bola nejakým spôsobom ukrátená o jeho hlas, neoznačí svoje alternatívne voľby, aj keď by chcel. Volič sa síce pripravil o možnosť naplno prejaviť svoju vôľu na hlasovacom lístku, no jeho hlas sa započíta, avšak len pre vyznačeného kandidáta. Pri tomto treba zdôrazniť, že je jedno koľkých kandidátov označíte, Vašu prvú voľbu to nijak neovplyvní a nezníži to jej šance na víťazstvo.

Tretia častá chyba môže byť u voličov, ktorí sa neinformovali, že došlo k zmene systému a svojho kandidáta krúžkovali (tak ako sa to robí v súčasnosti). Takéto pochybenie časom úplne vymizne, no zrejme sa s nim budeme stretávať pri prvých voľbách, čerstvo po implementácii. Hlas ako taký bude platný, zakrúžkovaný kandidát sa bude rátať ako prvá preferencia (v prípade, že zakrúžkovanie jedného kandidáta bude jediná úprava na hlasovacom lístku), no rovnako ako pri druhej chybe, volič sa týmto krokom limituje pri plnom prejavení svojej vôle.

Problém so zložitosťou nebudú mať len voliči ale aj členovia volebných komisií, ktorí budú musieť lístky počítať. Proces síce nebude zložitý, no bude zdĺhavý a bude trvať pár dní, pri vysokej účastí možno aj týždeň. Celkovo však budeme poznať výsledok skôr, pretože v súčasnosti musí (resp. by malo) prebehnúť druhé kolo a až v druhom kole sa dozvieme konečný výsledok volieb.

Na záver by sme Vám chceli veľmi pekne poďakovať, že ste sa dočítali až do konca. Veríme a dúfame, že sa Vám páčil náš blog. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. Vaše názory nám môžete písať do komentáru.

Andrej Sumka

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá