Koniec šestákov

..

Koniec šestákov

V skratke

Ministerstvo financií v spolupráci s Národnou bankou Slovenska chcú vďaka novele zákona o cenách odstrániť používanie 1 a 2 centovej mince na území Slovenska. Nejde o žiadnu prevratnú novinku, v skutočnosti by sme sa pridali k ďalším piatim krajinám (Belgicko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Taliansko), ktoré už podobné zmeny zaviedli a navyše by sme predbehli Estónsko, ktoré to taktiež silno zvažuje. Dokonca samotná Európska únia chce nadobro odstrániť 1 a 2 centové mince, no ak je únia niečím preslávená, tak je to rýchlosť akou prijíma nové zákony. Dovtedy si budeme musieť vystačiť s našou malou, no významnou zmenou. Zmena je veľmi jednoduchá. Ak platíte v hotovosti, tak sa Váš výsledný nákup zaokrúhli na najbližšie číslo 5 alebo 0. Ak platíte inak ako v hotovosti, nič sa nemení, výsledná cena nákupu ostáva. Pre lepšie pochopenie Vám ukážeme ako sa bude zaokrúhľovať každé jedno číslo:
0 -> bez zaokrúhlenia
1 -> zaokrúhlenie nadol (0)
2 -> zaokrúhlenie nadol (0)
3 -> zaokrúhlenie nahor (5)
4 -> zaokrúhlenie nahor (5)
5 -> bez zaokrúhlenia
6 -> zaokrúhlenie nadol (5)
7 -> zaokrúhlenie nadol (5)
8 -> zaokrúhlenie nahor (10)
9 -> zaokrúhlenie nahor (10)

!!!UPOZORNENIE NA VÝNIMKU!!! – ak by ste mali za nákup platiť 0,01 alebo 0,02 €, tak sa vyššie uvedené (matematické) zaokrúhlenie nepoužije. Namiesto toho sa zaokrúhli Váš nákup na 0,05 €. Dôvod je jednoduchý, ak by sapri takýchto cenách uplatňovalo dané pravidlo, tak by bol nákup zadarmo. Ide o jedinú výnimku. Akákoľvek iná cena nákupu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,03 € sa zaokrúhli podľa vyššie uvedených pravidiel.

Príklady:
Ak stojí Váš nákup 15,42 zaplatíte 15,40
Ak stojí Váš nákup 15,45 zaplatíte 15,45
Ak stojí Váš nákup 15,46 zaplatíte 15,45
Ak stojí Váš nákup 15,48 zaplatíte 15,50

Jednoduché, všakže? Raz ušetríte, inokedy stratíte, no podľa výpočtov Národnej banky Slovenska by mala priemerná domácnosť strácať mesačne medzi 0-2 centami. Znie to strašne? Predstavme si, že od dnes budete žiť ešte 50 rokov. 50 rokov x 12 mesiacov x 0,02 € = 12 €. Za 50 rokov života stratíte vďaka tejto zmene len 12 €. 12 € za 50 rokov života je slušná bilancia. Otázkou však ostáva, komu to pomôže? Takáto drobná zmena výrazne pomôže:

občanovi
o Menej záťaže v peňaženke.
o Osoba platiaca do posledného centu platí v priemere o 2,5 sekundy dlhšie. A úprimné, všetci vieme aké sú tie sekundy dlhé, keď je takáto osoba pred nami v rade.
o  My Slováci jednoducho nechceme 1 a 2 centové mince (viac v časti Fakty a dáta).
životnému prostrediu
o  Pomôžeme aj prírode, v ktorej najmenšie mince končia.
o  Veľké množstvo emisií sa zmenší pri preprave medzi úschovnými miestami NBS alebo z Mincovne Kremnica.
o Národná banka Slovenska má za cieľ zredukovať množstvo obalovej fólie, do ktorej sa mince balia.

 

štátu
o  Zrušenie mincí zvýši hotovostný obeh.
o  Jedno- a dvojcentovky sa Národnej banke z obehu nevracajú.
o  Razenie najmenších mincí pre NBS je nevýhodné, lebo náklady na razbu sú vyššie než ich nominálna hodnota.

 

obchodníkom
o Pokiaľ by došlo k zrušeniu emisie 1-2 centových mincí, znamenalo by to úsporu pre banky a obchodníkov vo výške 15-20% z celkových nákladov na spravovanie a manipulovanie s danými mincami.

 

V tejto časti sme v rýchlosti zhrnuli čo sa deje a prečo je dobré, že sa to deje. Nič viac k tomu nepotrebujete vedieť, no ak by ste mali záujem, tak sme si pripravili pre Vás aj rozšírenie tejto problematiky nižšie, kde sa pozrieme na fakty a dáta.

 

Fakty a dáta

My ich vlastne ani nechceme                                                                                                                          Tento blog cieli hlavne na tých, ktorým by bolo za týmito mincami smutno, no pravda je taká, že podľa Eurobarometra až 88 % Slovákov obťažujú 1 centové mince (najviac percent spomedzi všetkých krajín) a 87 % Slovákov obťažujú 2 centové mince (druhé najväčšie percento po Litve spomedzi všetkých krajín). Zároveň sa 74 % percent Slovákov vyjadrilo, že sú za zrušenie 1 a 2 centových mincí (4. najväčšie percento za zrušenie). Zaujímavosťou je, že tri krajiny pred nami a dve krajiny za nami sú práve tie krajiny, ktoré používanie týchto minci obmedzili. My sme teda ideálni kandidáti na obmedzenie používania 1 a 2 centových mincí.

1 a 2 centové mince nezmiznú                                                                                                                       Tieto mince budú aj naďalej platným platidlom. Cieľom tejto zmeny nie je ich zrušenie (čo Slovensko ani nemôže spraviť), ale ich stiahnutie z obehu. Ak sa však výsledne ceny za nákup budú zaokrúhľovať na 5 a 0, tak nie je potrebné, aby Národná banka Slovenska ďalej razila 1 a 2 centové mince.

Nič nezdražie                                                                                                                                                 Možno si ešte pamätáte na 10 a 20 halierové mince. Rovnaký „problém“ sa riešil aj vtedy. Ceny sa nezvyšovali vplyvom zrušenia halierov vtedy, ceny sa nebudú zvyšovať vplyvom zaokrúhľovania nákupu ani dnes. Avšak ceny sa zvyšovali, zvyšujú a budú zvyšovať neustále vplyvom inflácie a iných faktorov, ktoré s touto zmenou nesúvisia. Nezabúdajme, že sa zaokrúhľuje výsledný nákup, nie jednotlivé položky.

Niektorí ľudia aj tak budú tvrdiť, že ceny zdražejú. Pre nich sme si pripravili menšiu tabuľku.  

stotina centu

reťazec A

počet x

reťazec B

počet x

reťazec C

počet x

Maloobchod

počet x

0

0

0

3

1

1

4

0

1

0

2

8

0

2

0

3

6

1

2

1

4

5

2

1

0

5

35

15

18

3

6

4

2

2

1

7

5

7

1

0

8

0

3

2

0

9

342

115

80

17

 

Tabuľka ukazuje, koľkokrát sa v letáku daného obchodu nachádza stotina centu končiaca na jedno z čísel 0-9. Ako môžeme vidieť, tak drvivá väčšina cien končí na 9, čo je označované ako tzv. „baťovská“ cena, a potom so značným odstupom na 5 centov. Ostatné čísla boli zastúpené skôr sporadicky. Predajcovia nebudú tieto ceny meniť z troch dôvodov:

1) je pre nich dôležitejšie aby ceny končili na 9, než aby zdraželi výrobky o 1 cent.

2) nie je dôvod zdražovať. Ak si kúpite len jednu položku, ktorá konči na 9, tak sa zaokrúhľuje v prospech predajcu.

3) zaokrúhľuje sa konečná cena nákupu, nie jednotlivých tovarov. To znamená, že predajca nemá kontrolu nad tým, ako bude končiť výsledná cena Vášho nákupu a zdražovanie jednotlivých položiek neovplyvní posledné číslo Vášho nákupu.

Ak aj tak budete chcieť eliminovať potenciálnu 2 centovu stratu mesačne, tak je možne platiť kartou (pri platbe kartou sa nezaokrúhľuje) alebo nakupujte viac položiek a menej často.  

Štát ročne ušetrí len na výrobe a dodaní približne 1,28 mil. €                                                            Ušetria aj banky, obchodníci a ostatní účastníci hotovostného peňažného obehu, a to prevažne na manipulácii.

1 a 2 centové mince sú takmer bezcenné                                                                                                Peniaze sú určené na výmenu (transakcie). Ich cieľom je uľahčiť nám transakciu, aby sme nemuseli využívať výmenný (barterový) obchod. Avšak 1 a 2 centové mince stratili svoje opodstatnenie.

dnes je na trhu asi len niekoľko desiatok tovarov, ktoré sú lacnejšie než 5 centov. Väčšinou sa však kupujú vo väčšom množstve,
nemôžeme ich využiť vo väčšine automatov (parkovacie, MHD, nápojové)
prestali plniť funkciu obeživa. Mnoho z nich sa stratí z obehu a zároveň náklady na ich výrobu a ďalšiu manipuláciu prevyšujú ich hodnotu a uplatnenie.
staré známe „korunka ku korunke“ pri nich neplatí. Dnes vieme za 20 € nákup zaplatiť aj 1 a 2 € mincami. Keby sme chceli platiť podobným spôsobom 1 a 2 centovými mincami, tak ďaleko nepochodíme. Citujúc čl. 11 Nariadenia rady (ES) č. 974/98: „S výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu, žiadna strana nie je povinná prijať priakejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí. Inak povedané, ak by ste chceli v obchode zaplatiť za Váš nákup 51 a viac mincami, tak je predavač oprávnený odmietnuť takýto spôsob platby. Pri najlepšom máte len mince s hodnotou 2 centy. 50 minci v hodnote 2 centovsa rovná 1 €. Zbieranie takýchto mincí je teda zbytočnéa neefektívne, keďže mince zaberajú veľa priestoru v peňaženke.  

Praktická ochrana prírody                                                                                                                              Koncom apríla 2020 bolo na Slovensku 870,8 mil. ks euromincí. Z toho 332,6 mil. ks (38 %) tvorili 1 centové mince a 217,1 mil. ks (24,9 %) tvorili 2 centové mince. Viac ako 60 % všetkých mincí je v hodnote 1 a 2 centov, no tvoria len 3-4 % celkovej hodnoty. Pre porovnanie, v roku 2009 bolo v SR približne rovnako 1, 2 a 5 centových mincí (50 tisíc). Za 10 rokov sa počet 5 centových mincí zdvojnásobil, počet 2 centových mincí zoštvornásobil a počet 1 centových mincí je 6 násobne vyššíako 10 rokov dozadu. Takéto tempo by pokračovalo ďalej a je dobré, že sa ich výroba na Slovensku zastaví. Dôvod prečo sa razí toľko 1 a 2 centových mincí je jednoduchý, strácajú sa v obehu. Až 60 % 1 centových mincí a 40 % 2 centových mincí sa ročné „stratí z obehu“, čo však neznamená, že by zázračne zmizli, no väčšinou končia v prírode, či na skládkach, čo má negatívny dopad na prírodu. Pre porovnanie, miera straty v obehu je pre ostatné mince v priemere 8,5 %. Okrem toho razenie týchto mincí prináša aj ďalšie problémy. Tieto mince sa musia raziť každý rok (pre ich stratovosť) a napríklad v roku 2019 tvorili až 20,3 % z celkového množstva vyrazených mincí. Ďalej je potrebné ich zabaliť a prepraviť, čo prináša ďalšie znečistenie prírody. Národná banka Slovenska predpokladá, že by po zavedení zmeny došlo k zníženiu počtu prepravených mincí približne o 10 – 15 % oproti súčasnosti.  

Vyradením 1 a 2 centových mincí nedôjde k zníženiu príjmu bezdomovcov a charít.                  Okrem spomínaných Európskych krajín vyradili mince s najnižšou nominálnou hodnotou aj Austrália, Kanada, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Švédsko. Ani v jednej krajine nenájdeme kauzalitu medzi vyradením mince s najnižšou nominálnou hodnotou a znížením vyzbieraných peňazí pre charity, či bezdomovcov. Namiesto 1 a 2 centových mincí budú prispievať ľudia 5 a 10 centovými, nič dramatické sa v tejto oblasti nestane.

Na záver tip pre Strýkov Držgrošov. Keď Vám pani predavačka povie cenu, ktorá končí na 3, 4, 8 alebo 9, plaťte kartou (zaplatíte bez negatívneho zaokrúhlenia), naopak keď bude cena končiť na 1, 2, 6 alebo 7, plaťte v hotovosti, ušetríte 1 z 2 ceny. Stonks ,)

 

Zdroje:

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/1_a_2_cent_euromince_zaokruhlovanie.pdf

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKomentare/2019/AK64_Zaobideme_za_bez_1-a-2-centovych_minci.pdf

https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-481-europeans-show-record-support-euro-2019-nov-29_en

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá