NAŠE MATERNICE NIE SÚ ŠTÁTNY MAJETOK

Aj keď keď nám z roka na rok potraty klesajú, máme to tu znova. Po vyše pol roku od návrhu zákona poslankyne Záborskej, máme na stole ďalší návrh zákona, ktorý sťažuje a obmedzuje interrupcie ženám na Slovensku.

NAŠE MATERNICE NIE SÚ ŠTÁTNY MAJETOK

Aj keď keď nám z roka na rok potraty klesajú, máme to tu znova. Po vyše pol roku od návrhu zákona poslankyne Záborskej, máme na stole ďalší návrh zákona, ktorý sťažuje a obmedzuje interrupcie ženám na Slovensku. 

Návrh zákona pána poslanca Čepčeka, z môjho ženského pohľadu neponúka žiadnu pomoc ani nič, čím by ženy motivoval k tomu, aby nepodstúpili interrupciu. Je to len zákon, ktorý bude obmedzovať ženy pri tej najcitlivejšej téme

Čepčekov návrh zákona hovorí o tom, že umelé prerušenie tehotenstva má vážne negatívne následky a žena bude o tom riadne informovaná, čo podľa mňa v praxi znamená, že doktor bude žene hovoriť, ako má každý právo na život, že umelým ukončením tehotenstva spácha vraždu dieťaťa a podobne. Na žene takéto rozhodnutie zanechá negatívne následky na psychickom zdraví, ktoré si so sebou môže niesť po zvyšok života.

Ďalej spomeniem, že v návrhu sa takisto uvádza, že žena môže podstúpiť interrupciu, keď je ohrozené jej zdravie. Môže ísť na potrat ale za vlastné náklady, ktoré nie sú zanedbateľné. Paradoxom teda je, že zdravotná poisťovňa takýto zákrok neprepláca. Do zdravotnej poisťovne odvádzame nemalé čiastky na to, aby sme v chorobe a v ohrození života mali náklady na úkony preplatené. Takže ženy, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie dieťaťa a uvedomujú si svoju situáciu, nemôžu ísť ani na potrat lebo si ho nemôžu dovoliť a tým pádom môžu vyhľadávať rôzne alternatívne metódy, ktoré pre ne môžu byť život ohrozujúce. 

Ak si pán poslanec Čepček myslí, že ak zakáže potraty, tak každá matka si dieťa nechá, je na veľkom omyle. Ak žena chce podstúpiť interrupciu, vyhľadá ju v inom štáte alebo v horšom prípade sa budú takéto zákroky robiť amatérskym spôsobom, kde je väčšie riziko ohrozenia matky. Bolo by omnoho lepšie, ak by ženám, ktoré rozmýšľajú o potrate, poskytol skutočnú pomoc. Cestou k znižovaniu počtu potratov je tiež sexuálna výchova a dostupnejšia antikoncepcia. Aby dievčatá už na základných a stredných školách boli informované o tom čo také tehotenstvo znamená a viac ich učiť o následkoch nechráneného pohlavného styku. Ale to je proti hodnotám pána poslanca Čepčeka, ktorý tvrdí, že antikoncepcia nič nevyrieši a jedinou cestou znižovania potratov je hrubý zákrok do práv žien. To, že prax vo svete ukazuje opak, ho už bohužiaľ nezaujíma.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá