Finančná gramotnosť: Energetika

.

Finančná gramotnosť: Energetika
  1. Jadrová energia

 

Povinnosťou každého štátu je zabezpečiť plynulý zdroj energie pre jeho obyvateľov. Podľa nariadení EÚ si každý členský štát volí svoj vlastný energetický mix. Preto sa perspektíva jadrovej energetiky v každej krajine líši.

 

Viac ako polovica elektrickej energie na Slovensku pochádza z jadrových elektrární. Jadrové elektrárne sú typom elektrární, ktoré využívajú proces jadrového štiepenia na výrobu elektriny. Kľúčovou súčasťou každej elektrárne je reaktor, ktorý využíva urán ako jadrové palivo. Zaujímavé je, že pri výrobe jadrovej energie nevzniká žiaden oxid uhličitý (CO2).

 

  • jadro je budúcnosť- porovnanie Francúzska a Nemecka + SaSka tvrdila, že jadro je dôležité

 

Jadrová energia je v súčasnosti jednou najčastejších foriem vyrábania energie. Pri výrobe energie z jadra nevznikajú žiadne emisie CO2 prípadne iných skleníkových plynov. Jediné, čo jadrové elektrárne vypúšťajú do ovzdušia je vodná para, ktorá pochádza z vody, ktorá sa odparí pri ochladzovaní jadrového reaktora.

 

Keď si porovnáme dve susediace európske krajiny (Nemecko a Francúzsko), ktoré majú úplne odlišnú stratégiu pre jadro, vyjde nám, že v súčasnosti Francúzsko vyrába elektrickú energiu omnoho čistejšie než Nemecko, ktoré svoje zatvorené jadrové elektrárne nahrádza znovu spaľovaním uhlia, kým nebude mať dostatočné kapacity na vykrytie spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

 

  1. Ako sa určuje cena elektriny na burze, a ako ju Slovensko predáva a nakupuje?

 

Ceny energii sú, podobne ako aj ostatné komodity, verejne obchodovateľné na burze. Pre Slovensko sú kľúčové ceny na burzách v Lipsku (EEX) a v Prahe (PXE). Zjednodušene povedané, aké sú ceny na týchto burzách, tak približne rovnaké ceny platia aj pre Slovensko. Do výslednej ceny sa samozrejme mimo aktuálnej ceny komodít na burze započítavajú ešte napríklad prepravné, prenosové ci distribučné náklady, a spotrebná daň, no a tieto zložky výslednej ceny sú už výlučne v kompetencií štátu., resp. štátneho regulátora. U nás ceny energii reguluje URSO- úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Keďže máme v EÚ jednotný trh aj na poli energii, tak aj nami vyprodukované energie z veľkej časti umiesťujeme na burzu. Je to potrebné predovšetkým pri elektrickej energii , ktorá sa nedá len tak jednoducho a vo veľkých množstvách uskladniť, preto sa všetko to, čo nespotrebujú slovenské domácnosti a priemysel, musí pomocou diaľkových el. vedení preniesť do susedných krajín. V praxi teda napriek tomu, že produkujeme vlastnú elektrinu, musíme nakúpiť elektrinu napríklad od Maďarska, a nami vyrobenú elektrinu zase predáme napríklad do Česka, či Poľska.

Keďže, ako som spomenul, elektrinu nemožno jednoducho uskladniť, a súčasne spotreba počas dňa aj jednotlivých ročných období neustále kolíše (v zime je vyššia ako v lete, rovnako cez deň je vyššia ako v noci), je potrebné mať viacero druhov elektrární. Je to z toho dôvodu, že napríklad atómovú elektráreň nemožno len tak zapnúť a vypnúť v priebehu pár hodín, či dokonca minút. Obnoviteľné zdroje sú zase závislé od prírodných a poveternostných podmienok. Preto na vykrytie týchto spomínaných špičiek je potrebne mať taký zdroj na výrobu elektriny, ktorý túto spičku dokáže za rýchly čas vykryť.

A tu prichádzame ku kameňu úrazu. Na vykrývanie špičiek je najlepšia plynová elektráreň, ktorú je možné v závislosti od typu elektrárne spustiť v jednotkách minút až hodín. No a keďže cena elektriny sa určuje podľa najdrahšieho aktuálne potrebného zdroja, a súčasné ceny plynu sú kvôli geopolitickej situácií vysoké, ceny elektriny vyskočili prudko nahor.

Na ceny elektriny malo zásadný vplyv aj nezodpovedné správanie Nemecka, ktoré v minulosti vyplo strategicky dôležité atómové elektrárne, a nahradilo ich ešte donedávna lacným ruským plynom, čím sa plyn stal aj silnou geopolitickou zbraňou. A keďže v EÚ máme jednotný trh, tak ceny elektriny zásadne zvyšuje aj Nemecko.Elektrospotrebiče 

Priemerná spotreba spotrebičov -

  1. Tipy ako ušetriť na energiách

 

Chladnička patrí k tým spotrebičom v domácnosti, ktoré musia fungovať 365 dní v roku. Podľa veľkosti a technológie môžu mať ročnú spotrebu od 200 až do 600 kWh, veľa závisí aj od energetickej triedy.

Pre normálnu prevádzku postačuje teplota 5 °C, nižšie nastavenie zbytočne zvýši príkon chladničky a naopak zvýši účet za spotrebovanú elektrinu.

Na spotrebu chladničky a mrazničky vplývajú taktiež:

  1. umiestnenie spotrebiča, nie je dobré, aby bola blízko zdroja tepla (pri radiátore alebo sporáku)
  2. starostlivosti o chladničku aj mrazničku, dôležité je ich čistiť pravidelne a mrazničku odmrazovať, námraza môže zvýšiť spotrebu až o +30 % 

Práčka môže podľa energetickej triedy ročne spotrebovať okolo 300 kWh elektriny, no sú tu aj iné faktory.

  1. Teplota, ktorú budete používať na pranie. Čím bude vyššia, tým viac elektriny spotrebič potrebuje na jej ohrievanie. Nadmerné pranie bielizne na teplote vyššej, ako je 60 °C, môže spotrebu práčky zvýšiť za rok dokonca o 50 %.
  2. Prevencia, ďalší významným činiteľ s vplyvom na spotrebu. Prevencia vodného kameňa a pranie iba vtedy, keď je práčka dostatočne plná. Nepúšťajte ju „na prázdno“ alebo vtedy, ak je naplnená len do polovice.

Ďalšie možnosti ako šetriť na energiách: https://www.peniaze.sk/ekonomika/2264-25-overenych-tipov-ako-usetrit-na-energiach-v-domacnosti

https://servisprofi.sk/77-tipov-a-trikov-ako-usetrit-na-energiach/

https://www.economy.gov.sk/setrime

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá