Sú ženy skutočne platovo diskriminované?

Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vyšší ako priemer v krajinách Európskej únie. Hovoríme o čísle 15,8%.

Sú ženy skutočne platovo diskriminované?
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá