Tomáš Popovič: Moja vízia pre Slovensko

Volám sa Tomáš Popovič, som predsedom Mladých SaSkárov a mojimi snom je Slovensko, kde medzi najhlavnejšie hodnoty patrí sloboda, rovnosť a pokrok.

Tomáš Popovič: Moja vízia pre Slovensko

Sloboda

Myslím si, že kľúčom k šťastnému životu je sloboda. Robiť veci, po ktorých túžime. Bez šikanóznych pravidiel. Štát a spoločnosť nás nesmie trestať za odlišnosť. Musíme mať možnosť vyjadriť názory a pocity. Porušenie spoločenských pravidiel pre nás nesmie byť doživotnou stigmou. Ak chceme byť šťastní, musíme slobodne žiť.

Rovnosť

Predpokladom k pokojnému spolunažívaniu je rovnosť. Sme mladí, ale náš hlas musí byť počuť. Dospelých berieme vážne a to očakávame aj od nich. Rešpektujeme odlišné názory a chceme aby boli rešpektované aj tie naše. Iné presvedčenie tolerujeme, no toleranciu vyžadujeme aj od iných. V spoločnosti, ktorá presadzuje rovnosť sa cítime spokojne.

Pokrok

Svet je v pohybe a my s ním. Nové dni prinášajú nové výzvy, a nové technológie znamenajú nové príležitosti. My mladí nevieme stáť na jednom mieste. Preto bežíme v ústrety budúcnosti. Držíme krok s najnovšími trendmi. Som presvedčený, že zavedenie najnovších výdobytkov aj do verejného života, nám zabezpečí lepšie zajtrajšky. Sme mladí a chceme žiť v modernej spoločnosti.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá